Darowizna na cele kultu religijnego

Każdego roku można przekazać darowiznę na rzecz kościoła - na cele kultu religijnego. Może to zrobić każda osoba fizyczna osiągająca jakiś dochód, tj. wynagrodzenie ze stosunku pracy bądź emeryturę. Na cele kultu religijnego parafii można przekazać do 6% swoich dochodów i przekazaną kwotę odliczyć od dochodu (pomniejszyć podstawę opodatkowania). Aby było to możliwe darowiznę należy przekazać na konto bankowe parafii, a w tytule płatności umieścić informację, że jest to darowizna na cele kultu religijnego parafii.

Osobom, które zdecydują się w ten sposób wspomóc parafię, będziemy w okresie rozliczeniowym udzielać pomocy w przygotowaniu rocznego rozliczenia podatkowego (tzw. rocznego PIT-36 lub PIT-37). Każda, nawet drobna wpłata jest ważna i zostanie spożytkowana na kwestie remontowe i wyposażeniowe.

Na cele kultu religijnego można przekazać do 6% dochodu rocznego. Kwotę należy wpłacić na konto bankowe parafii do końca bieżącego roku.

Konto bankowe parafii: 48 1090 1896 0000 0001 0724 8598
Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Copyright © 2012-2024 by Parafia Przemienienia Pańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.