Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Opławcu

Historia i opis obiektu

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Bydgoszczy-Opławcu został zbudowany wg projektu inż. architekta Mariana Fikusa z Poznania (konstrukcje: inż. Stefan Nowak z Torunia). W kształcie i formie architektonicznej nawiązano do tradycji kościoła rodzimego, uwzględniając przy tym wskazania soboru Watykańskiego II. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał Ks. Abp Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński w niedzielę -17 września 2000r.Wszystkie prace związane z budową (początek 1986) oraz z wystrojem wnętrza udało się zatem zakończyć w Roku Wielkiego Jubileuszu. Było to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno parafian, jak i ofiarodawców spoza parafii. Osobą pomagającą w organizacji budowy i odpowiedzialną za pozyskiwanie funduszy na ten cel był ojciec ks. Karola Glesmera – Albin Glesmer.Prace murarskie wykonywali parafianie pod kierunkiem Teodora Rafińskiego. Ściany licowane zbudowano z cegły kanalizacyjnej z Fordonu, a ściany pod tynk - z cegły z Płońska.Konstrukcja nośna dachu została wykonana z wielkowymiarowych dźwigarów drewnianych (klejonych) z Cierpic k. Torunia. Na więźbie dachowej umieszczono naświetle. Montażem dachu zajmowała się firma Mariana Pawłowskiego z Torunia, a Marian Gackowski - montażem podsufitki. Chór, hełmy wież i betonowe elementy zdobnicze są dziełem Teodora Rafińskiego. Z kolei firma Józefa Misiaka z Bydgoszczy wykonała blacharkę, a tynki – Janusz Ingran z Czerniewic k. Torunia. Malowanie wnętrza ofiarowała firma „Stalplex". Zygfryd Brzeziński z Wtelna jest wykonawcą stolarki okiennej, drzwiowej, a także ławek oraz konfesjonału. Instalację elektryczną wykonała firma „Gandyn”, a wodnokanalizacyjną i grzewczą Jan Polański i Jacek Rosenthal.Świątynię zbudowano na planie krzyża łacińskiego - oś podłużną wyznacza brama wejściowa i absyda. W absydzie znajduje się kopia Cudownego Oblicza Chrystusa Przemienionego – ikony z Sanktuarium w Nowym Sączu. Obraz otacza płaskorzeźba wykonana w drewnie lipowym, nawiązująca do przypowieści o krzewie winnym i latoroślach. Identyczna ornamentyka występuje przy miejscu przewodniczenia oraz przy ambonie. Wszystko to jest dziełem nowosądeckiego artysty malarza i rzeźbiarza Bernarda Wójcika. Także w absydzie, poniżej obrazu, umieszczony został kamień węgielny przywieziony z Góry Tabor.Ołtarz ufundowany przez ks. kanonika Zygmunta Lubińskiego oraz jego Rodzinę został zrobiony z piaskowca w kamieniołomach Dolnego Śląska (Szczytna). Chrzcielnica pochodzi z kaplicy w Smukale Dolnej. Posadzkę w prezbiterium ufundował Wiesław Sztuba.Po przeciwległej stronie absydy umieszczono chór, a nad nim rozetę symbolizującą Paschę Chrystusa. Na balustradzie widnieją herby, symbole i daty historyczne. Bramę wejściową do kościoła ozdabia portal z mozaiką Przemienienia Pańskiego, wykonaną przez ks. Henryka Kaszyckiego SDB. Pod mozaiką jest napis: „Zbawicielowi świata na przełomie tysiącleci”.Oś poprzeczną kościoła wyznacza kruchta boczna i kaplica Najświętszego Sakramentu. Tabernakulum oraz wieczną lampkę (wykonane przez złotnika Pawła Lamarsa z Wrocławia ) podarowała rodzina Hilger z Niemiec.W kruchcie bocznej znajduje się miejsce pamięci narodowej. Tablicę ku uczczeniu ofiar obozu koncentracyjnego w Smukale-Opławcu ufundował Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy, natomiast urny z prochami polskich męczenników z obozów koncentracyjnych z terenu Niemiec ofiarował Zbigniew Kołakowski. Na dachu nad kruchtą boczną umiejscowiono sygnaturkę, zakończoną chorągiewką i symbolem „piania koguta".Po lewej stronie kościoła stoi dzwonnica nazwana Wieżą Dobrego Pasterza, z ufundowanym przez parafian dzwonem ekumenicznym o imieniu „Jan XXIII". Ważący ok. 720 kg dzwon pochodzi z odlewni Felczyńskich w Przemyślu. Umieszczono na nim także słowa Testamentu Chrystusowego, powtórzone przez bł. Jana XXIII: „aby byli jedno". Widniejący na szczycie dzwonnicy krzyż wykonał Romuald Meyer z Bydgoszczy. Zieleń otaczającą krzyż misyjny i kaplicę Matki Boskiej Fatimskiej oraz zieleń wirydarza wraz z systemami nawadniającymi ofiarowała firma Grzegorza Rosińskiego.Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się kaplica Matki Boskiej Fatimskiej. Przed kaplicą stoi krzyż misyjny z drewna dębowego ze słowami Pisma św.: „Nie lękajcie się" postawiony w dniu poświęcenia terenu budowy (20.10.1985 r.).Zakrystię zdobi krzyż ze stylizowanych kwiatów wykonany prze Stanisława Jakimowskiego i rzeźba Ukrzyżowanego – dzieło Andrzeja Mazanego.Następnym etapem była budowa domu katechetycznego, który połączony jest z kościołem, wzdłuż ulicy Sanatoryjnej. Został ukończony w 1997r.W 2007 roku rozpoczęto trzeci etap – budowę domu parafialnego, który znajduje się na planie krzyża łacińskiego, połączony z domem katechetycznym, równolegle do kościoła. W grudniu 2010 roku księża zamieszkali w nowo oddanym domu parafialnym. W 2011 roku założono ogród wraz z wirydarzem. Rok później wykonano elewację kościoła, wieży oraz domu katechetycznego. W 2015 roku przystąpiono do malowania wewnętrza kościoła, w ramach którego wymieniono nagłośnienie, wyzłocono absydę oraz przeniesiono tabernakulum do prezbiterium. Dawna kaplica Najświętszego Sakramentu jest kaplicą chrzcielną, w której znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez znanego artystę krakowskiego Adama Suzina. Na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia (XII 2015) dokonano poświęcenia obrazu.W I-ą rocznicę śmierci księdza Prałata Stefana Bryla (22 lutego 2016 roku) ufundowano tablicę upamiętniającą pierwszego proboszcza.

34_1224.jpg 34_1226.jpg 34_1225.jpg 34_1227.jpg 34_1228.jpg 34_1229.jpg 34_1230.jpg 34_7.jpg 34_22.jpg 34_23.jpg 34_63.jpg 34_64.jpg 34_134.jpg 34_135.jpg 34_136.jpg 34_137.jpg 34_2.jpg 34_4.jpg 34_3.jpg 34_5.jpg 34_6.jpg 34_8.jpg 34_21.jpg

Galeria zdjęć

Kliknij zdjęcie i powiększ.

Adres i mapa dojazdu

Sanatoryjna 45
85-474 Bydgoszcz

Zobacz również

Poniżej znajduje się lista odnośników do stron o podobnej treści, które uznaliśmy za interesujące dla Ciebie. Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranej strony.

Copyright © 2012-2024 by Parafia Przemienienia Pańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.