Słów kilka o naszym projekcie

Niniejszym projektem pragniemy podnieść alarm i zwrócić uwagę mieszkańców oraz turystów na problem smogu, który zatruwa jedno z najcenniejszych zakątków naszego regionu. Niegdyś cenny mikroklimat dany przez naturę, a wykorzystywany przez naszych przodków do celów leczniczych, dziś zniweczony jest przez smog. Dlatego nasz projekt oparty jest na 4. filarach:

I. "S jak smog" - celem głównym jest wspólna walka ze smogiem: alarmowanie, profilaktyka i konkretne działania, by Smukała była jak dawniej. Każdy mieszkaniec musi mieć świadomość, że na jakość powietrza wpływają nie tylko jego czyny, ale również bezczynność. Docieranie do świadomości mieszkańców, sygnalizowanie problemu oraz kształcenie młodzieży jest podstawą zmiany mentalności, piętnowania złych postaw i podejmowania konkretnych ekologicznych działań. Zamontowanie więc miernika smogu przy głównym kościele przyczyni się do większej kontroli jakości powietrza. W tym newralgicznym punkcie miernik sygnalizować będzie obecną jakość powietrza trzema kolorami: zielonym, żółtym i czerwonym, zaś na stronie internetowej (www.ipomiar.pl) odnaleźć będzie można szczegółowe dane pokazane w 6-cio stopniowej skali. Oddziaływać to będzie na większą świadomość i samokontrolę spalanego paliwa oraz popularyzację ekologicznych inwestycji. Wzmocni to również sąsiedzką pomoc w wskazywaniu dobrych rozwiązań, szukaniu dotacji i różnych programów wspierających troskę o czyste powietrze.

II. "M jak modernizacja" - pierwszym celem szczegółowym jest proekologiczna modernizacja obiektu w Smukale (ul. Palmowa 2), który pełni rolę kaplicy, a także miejsca spotkań lokalnej społeczności, przystani dla turystów oraz pola namiotowego dla zorganizowanych grup. W okresie letnim wszystkie nabożeństwa odprawiane są w plenerze i przyciągają coraz więcej wiernych z Bydgoszczy i okolic. Miejsce to - podobnie jak kościół główny - ma świecić przykładem jako przyjazne środowisku i inspirować innych do ekologicznych rozwiązań. Budynek w ostatnich latach przeszedł gruntowny remont: wymieniono okna i zaizolowano fundamenty, a w 2020 roku położono nową instalację wod.-kan. i elektryczną, a także ocieplono i wymieniono pokrycie dachu. Zastąpiliśmy również stare i energochłonne piece akumulacyjne nowoczesnymi promiennikami ciepła, które charakteryzuje niski pobór energii elektrycznej. Dzięki panelom fotowoltaicznym obiekt w Smukale będzie miejscem korzystającym wyłącznie z zielonej energii co przyczyni się do obniżenia globalnej emisji CO2, pochodnej m.in. wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. W ramach proekologicznej modernizacji budynku zamontujemy również zbiornik na deszczówkę, który będzie źródłem wody do pielęgnacji roślin, a jednocześnie zahamuje niebezpieczeństwo obniżania się wód gruntowych. Dodatkowo wyposażymy pomieszczenia w kosze do segregacji odpadów wraz tablicą informacyjną, by optymalizować gospodarkę śmieciową i wspierać działania na rzecz recyklingu. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane z ociepleniem budynku, a w niedalekiej przyszłości planujemy wykonanie drewnianej altany, która dodatkowo wzbogaci atrakcyjność tego zakątka Bydgoszczy. Tak zmodernizowana kaplica w Smukale stanie się więc miejscem nie tylko przyjaznym środowisku, ale również - dzięki zielonej energii - będzie w większym stopniu służyć środowisku naturalnemu, lokalnej społeczności i turystom, a dla młodego pokolenia będzie edukacyjnym wyrazem troski Kościoła o integralną ekologię.

III. "O jak organizacja" - drugim celem szczegółowym jest organizowanie cyklicznych wyprzedaży garażowych na łące wokół kaplicy, by zachęcać mieszkańców, działkowców i turystów do ekonomicznego prowadzenia swoich gospodarstw domowych oraz do dbania o środowisko naturalne. W ten sposób ograniczy się zbędne wyrzucanie urządzeń, przedmiotów, mebli czy elementów dekoracyjnych, które - dzięki takim akcjom - znajdą nowego właściciela. To również okazja, by uczyć ludzi odpowiedzialnego konsumpcjonizmu - nie wszystko trzeba kupować nowe i nie wszystko musi trafiać na śmietnik, lecz może otrzymać "drugie życie". Organizacja to również codzienne życie tego miejsca - dzięki zielonej energii i ekologicznym inwestycjom odbywające się nabożeństwa, spotkania i różne wydarzenia wykorzystywać będą jedynie dobra dane przez naturę i nie przyczynią się do emisji CO2.

IV. "G jak głos" - ostatnim celem szczegółowym jest nasz głos, który ma zmieniać myślenie i działanie mieszkańców i turystów w trosce o czyste powietrze w naszej dzielnicy. Pragniemy promować encyklikę papieża Franciszka "Laudato si" i motywować do wspólnej troski o naszą małą ojczyznę. Zrobimy to słowem - poprzez tablice informacyjne (wykonane z trwałego materiału), środki społecznego przekazu i ogłoszenia oraz przykładem - poprzez nasz obiekt w Smukale, który będzie widzialnym znakiem i inspiracją do inwestowania w proekologiczne rozwiązania i wykorzystywania naturalnych zasobów. Nie może zabraknąć troski o młode pokolenie i promocję aktywnego spędzania czasu, oderwania się od szeroko rozumianej elektroniki oraz proekologicznej edukacji. Dlatego chcemy, by nasz budynek był wykorzystywany nie tylko przez lokalną społeczność, ale również jako baza dla zorganizowanych grup, które aktywnie spędzać będą czas podczas pieszych wędrówek, na rowerach czy kajakach, a dzięki współpracy z sąsiadującym obiektem Uczniowskiego Klubu Sportowego taka oferta staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Można będzie również w budynku przeprowadzać lekcje poglądowe dla uczniów naszej szkoły, ministrantów, scholi, harcerzy, a w przypadku większego zainteresowania również uczniów innych szkół i grup spoza parafii. Nasz projekt to głos o lepsze jutro dla nas i młodego pokolenia. Jednakże jutro zaczyna się dziś, a jakie "dziś", takie "jutro".

1618_5835.jpg 1618_5836.jpg

Galeria zdjęć

Kliknij zdjęcie i powiększ.

Adres i mapa dojazdu

Zobacz również

Poniżej znajduje się lista odnośników do stron o podobnej treści, które uznaliśmy za interesujące dla Ciebie. Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranej strony.

Copyright © 2012-2024 by Parafia Przemienienia Pańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.