Nowenny

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W Opławcu w każdą środę o godzinie 18:00.
W naszym kościele (po lewej stronie ołtarza) znajduje się ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Nowenna do Chrystusa Przemienionego

W Opławcu w każdy czwartek o godzinie 18:00.
W ołtarzu głównym znajduje się kopia ikony cudownego Oblicza Chrystusa Przemienionego z Nowego Sącza, autorstwa Bernarda Wójcika.

Modlitwy:

Modlitwa wstępna

Koronka do Jezusa Przemienionego

Nowenna do Jezusa Przemienionego

Codzienna modlitwa ofiarowania się Jezusowi Przemienionemu

Litania do Przemienienia Pańskiego

Modlitwa wstępna

   I. MODLITWA WSTĘPNA. Jezu Przemieniony, na górze Tabor objawiłeś trzem apostołom swoje boskie oblicze, aby - zwłaszcza pod Krzyżem - nie zwątpili w Ciebie jako Boga i Pana. I my, tak jak apostołowie, pragniemy doświadczyć Twojej bliskości i łaski. Jaśniejący bóstwem Chryste, wejrzyj na nas klęczących przed Twym świętym wizerunkiem, przemieniaj nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Umocnij naszą wiarę, byśmy w niej żyli aż do końca naszych dni. Panie Jezu, spraw abyśmy z pomocą Twojej łaski wyzbywali się wszelkich wad i grzechów oraz byli zawsze wierni Twoim przykazaniom. Oddajemy Ci nasze rodziny, młodzież i dzieci. Prosimy, abyś dawał nam nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Wejrzyj na wszystkie sprawy trudne i te, które szczególnie dziś Tobie polecamy: ... Uwielbiamy Cię w tym miejscu, gdzie nieustannie doznajemy Twoich łask i miłosierdzia. Wracając do swoich domów pragniemy Ciebie wielbić i dziękujemy za to, że towarzyszysz nam w naszym codziennym życiu. Błagamy Cię o te łaski przez Twoje Najświętsze Przemienienie.
Amen.

Koronka do Jezusa Przemienionego

O Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem, by nas zbawić, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

O Jezu, który przemieniłeś się na Górze Tabor, by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli i w niej umierali.
Chwała Ojcu...
O Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją przenajświętszą, przemień nas, abyśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej.
Chwała Ojcu...
O Jezu, który w czasie swojej męki modliłeś się za nieprzyjaciół, przemień nasze serca, byśmy znosili cierpliwie krzyże, a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali.
Chwała Ojcu...
O Jezu uwielbiony po swym zmartwychwstaniu, racz wysłuchać naszych próśb i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości, zgodnie z Twoją przenajświętszą wolą.
Chwała Ojcu...
Módlmy się: 
Przedwieczny Synu Boga Żywego, nasz Panie Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy, jako wyraz naszego oddania się Tobie. Zmiłuj się nad nami grzesznymi, a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Nowenna do Jezusa Przemienionego

Pan Jezus przemienił się, pokazał blask swego majestatu i rozradowały się serca ukochanych uczniów, i zawołali: Panie, dobrze, że tu jesteśmy! Dobrze nam być z Jezusem. Słuchajmy Jezusa, idźmy w Jego ślady, zachowujmy Jego przykazania, a przemieni się nasza skłonność do grzechu w nieśmiertelność, smutek i płacz w radość i wesele.
Dzień I
Bóg jest miłością! Posłannictwem Syna Bożego i wypełnieniem Jego życia jest miłość. Jakże nieskończony w swej miłości jest Pan Jezus! Wysokości niebios zamienia na ziemskie niskości, po to by smutne i nędzne życie grzesznika przemienić. Bóstwo swe, którego nie zdołają ogarnąć niebiańskie przestworza, ukrywa w ludzkim ciele, po to by biednemu człowiekowi być bratem w każdym czasie, w każdej życia chwili. Boski Zbawiciel przyjmuje trud ziemskiego życia i śmierć męczeńską. Syn Boży zawisł na krzyżu! Miłość Boża została ukrzyżowana! Dla ciebie! Przed krzyżem Przemieniania Pańskiego klęknijmy na kolana! Do tego krzyża niech przylgną nie tylko nasze myśli, ale dusze i serca, albowiem po tym krzyżu spłynęła Najświętsza Krew Jezusowa na zadośćuczynienie za nasze grzechy, na cudowne zmartwychwstanie naszych dusz! U stóp krzyża wychwalajmy cud Zbawczego Przemienienia.

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień II
Cudowny jest Chrystus, gdy jednym swym słowem albo gestem przywraca zdrowie chorym, powołuje do życia umarłych, nakarmia tysięczne rzesze kilkoma bochenkami chleba, ucisza wzburzone morze, nagradza wiarę uczniów obfitym połowem ryb lub sam po falach morskich stąpając, podtrzymuje tonącego Piotra. Równie cudowne jest Jego działanie, gdy ucisza burzę grzesznego sumienia i nieśmiertelną duszę wyprowadza z otchłani grzechów na słoneczny blask Łaski Bożej, to znaczy, gdy grzesznika rozgrzesza i uwalnia od grzechów.
Wiedz, że moc i prawo rozgrzeszania okupił Chrystus niezwykłą ceną. Tą ceną jest jego męka i śmierć na krzyżu. Jego najświętsza, przelana krew! Pomiędzy tobą, grzesznikiem, grzesznikiem sprawiedliwością Bożą dotkniętą twoimi grzechami, pośredniczy Ukrzyżowany Chrystus po to, aby noc gniewu Bożego przemienić w jasny dzień przebaczenia i Boskiej łaskawości. Godnym przystąpieniem do Sakramentu Pokuty świętej uczcij cud Przemienienia Chrystusowego, cud rozgrzeszenia!

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień III
Syn Boży, który stał się człowiekiem, żył wśród nas, cierpiał za nas i umarł na krzyżu. Zapragnął pozostać na zawsze wśród ludzi w Bóstwie swym i człowieczeństwie, utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza pod postacią chleba. Jaki jest cel tego utajenia - przemienienia? Celem tym jest zjednoczenie się z człowiekiem. Komunia święta to łączność człowieka z Boskim Zbawicielem. Przez Komunię świętą stajesz się silnym mocą samego Chrystusa, który zamieszkał w twej duszy, jak w żywym tabernakulum.
A gdy sam Bóg z tobą - któż przeciwko tobie? Postanów przez szczere i częste Komunie święte stać się godnym cudu przemienienia ciebie, wygnańca ziemi w przyszłego mieszkańca niebios.

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień IV
Boski Zbawiciel jest samą miłością. Miłością i ofiarą przemienienia człowieka, zdobywa i zwycięża świat. Chrystusowa miłość przeciwstawia się ludzkiej nienawiści i samolubstwu.
Chcesz, żeby spełnił się cud przemienienia ludzkości w duchu Chrystusowym, żeby stał się cud Królestwa Bożego na ziemi? Spełniaj szczerze i sumiennie przykazania miłości Boga i miłości bliźniego.
Miłujmy się wzajemnie tak, jak nas Chrystus umiłował. Miłujmy nie tylko słowem, ale i czynami, a królestwo pokoju, cud Przemieniającego Miłościwego Zbawcy stanie się naszym udziałem!
W mozole i trudzie, w krwi męczenników, w bohaterstwie dziewic, w samozaparciu wyznawców, prawda Chrystusowa toruje sobie drogę w ludzkiej społeczności. Przeciwko tej prawdzie sprzysięgło się wszelkie zło. Przykazania Boże są wciąż deptane, a cnota poniewierana.
Czy serce twoje miłujące Chrystusa nie przeraża się tą tragiczną odmianą ludzkości? Cóż uczynisz, by wynagrodzić Boskiemu Zbawcy wyrządzone Mu krzywdy? Przyrzeknij, że będziesz się brzydził każdym, choćby najmniejszym grzechem, że będziesz skwapliwie i ofiarnie służył Chrystusowi w czystości serca.
Przez wierne sługi Boże objawia się zwycięska moc Boskiego Przemienienia.

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień VI
Nie wystarczy służyć Chrystusowi w cichości serca. Kiedy publiczne społeczne życie urąga Bogu i Jego woli, kiedy w zbrodniczym szale odrzuca znak krzyża, wtedy należy publicznie wyznać Chrystusa przed ludźmi. Czy zabraknie nam do tego odwagi? Wszakże Boski Zbawiciel przemienia każdą ofiarę w wiekuistą nagrodę i każdą walkę w wiekuiste zwycięstwo. Działajmy więc tak, aby w ów wielki dzień Przemienienia Pańskiego, Pan Jezus wyznał nas wiernych swych wyznawców przed Ojcem, który jest w niebie.

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień VII
Myśl o śmierci dla bezbożnych, występnych ludzi kojarzy się z grobem, pustką, zwątpieniem i rozpaczą.
Lecz dla wyznawców Chrystusa jest tylko przejściem do wiekuistego, zasłużonego pokoju i uszczęśliwienia. Taką bowiem radosną nowinę głosi Przemieniający Chrystus: Chociaż byś umarł, żyw będziesz!
Grobu cienie - śmierci cienie Rozproszy nam Przemienienie Boga Zbawcy Życia Dawcy!

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień VIII
Z Boga jestem, do Boga wrócić jest moim przeznaczeniem. Oto streszczenie, oto istotne zadanie życia człowieczego! Spełnisz to zadanie, jeśli wiernym pozostaniesz Bogu w myśli, w słowach i czynach. Dobrej, lecz słabej naszej woli, użycz łaski wytrwania, Panie Jezu! Ku górze Tabor, górze Twojego Boskiego Przemienienia kierują się nasze serca. Pragniemy na niej zjednoczyć się z Tobą. Panie! Dobrze tam z Tobą być!

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Dzień IX
Od wieków wierni garną się tłumnie do Przemieniającego Cudownego Pana Jezusa, by w modlitwie uczestniczyć w tajemnicy Przemienienia.
Tak bracie, siostro - modlitwa pokorna, modlitwa pełna głębokiej wiary, niczym niezachwianej ufności, modlitwa uznająca najwyższą wolę Stwórcy -taka modlitwa sprawia, że promień wszechmocy Bożej pada na naszą bezradność, na troski, kłopoty i przeciwności życia, na żale i skargi. Po takiej modlitwie wstajemy pokrzepieni i pełni radosnej nadziei. Chciej tak się modlić, a z głębi wzruszonego serca wychwalać będziesz cud Przemienienia Pańskiego!

3 razy Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo;
Cudowny, Przemieniający Jezu, zmiłuj się nad nami.


Codzienna modlitwa ofiarowania się Jezusowi Przemienionemu

Najświętsze Oblicze Jezusa, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci.
Amen

Litania do Przemienia Pańskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison,
Chryste usłysz nasz, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, przy Wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, Słowo stawszy się Ciałem w nas mieszkające
Jezu, na górze Tabor przemieniony
Jezu, Piotra Jakuba i Jana na górę Tabor z sobą biorący
Jezu, którego twarz zajaśniała jako słonce
Jezu, którego szaty stały się białe jako śnieg
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu z tego świata rozmawiający
Jezu, którego jasny obłok zasłonił z uczniami
Jezu, któremu dał świadectwo Ojciec Przedwieczny
Jezu, któryś przykazał Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Zmartwychwstaniu Twoim
Jezu, na Mękę Twoja z góry Tabor zstępujący
Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony
Jezu, chleb i wino pod postaciami sakramentu w Ciało i Krew przemieniający
Jezu, Pokarmie Najświętszy, który dajesz życie
Jezu, przy Mece Twojej przemieniony
Jezu, przy śmierci Twojej okrutnej przemieniony
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony
Jezu, któryś się przemienił w osobę ogrodnika i płaczącej Magdalenie ukazał
Jezu, któryś się przemienił w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus
Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony
Jezu, przemieniony chwałą i godnością ukoronowany
Jezu, przemieniony chwałą i żywocie nasz
Jezu, przemieniony wszelkiego pragnienia ostatni terminie
Jezu, przemieniony dolegliwości życia naszego miłosiernie przemieniający
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módlmy się:
Boże, tyś przy chwalebnym Przemienieniu Jednorodzonego Syna Twojego potwierdził tajemnice świadectwem wiary Ojców, a przez głos wychodzący z jasnego obłoku przedziwnie zapowiedziałeś doskonałe przybranie nas za dzieci, spraw łaskawie, abyśmy się stali współdziedzicami Króla chwały i tejże chwały uczestnikami. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Zobacz również

Poniżej znajduje się lista odnośników do stron o podobnej treści, które uznaliśmy za interesujące dla Ciebie. Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranej strony.

Copyright © 2012-2024 by Parafia Przemienienia Pańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.