Katechezy

Katechezy prowadzi ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, który w roku 2016/2017 przybliża temat „Siedmiu grzechów głównych”.

Pobierz plan katechez na rok 2016/2017

Od 7 lat prowadzimy w parafii katechezy, które cieszą się dużą popularnością i gromadzą wiernych z różnych parafii. Spotkania odbywają się zazwyczaj w 3 piątek miesiąca o godz. 18:30 (poprzedzone Mszą św.).
"Piękno chrztu świętego"

Katechezy ks. prof. dr hab. Bogdana Czyżewskiego prowadzone w roku 2015/2016 dotyczyły tematu "chrzest" . Szersze omówienie tego zagadnienia znajdziemy w książce księdza profesora "Piękno chrztu świętego"
Książka "Piękno chrztu świętego" to refleksje nad tym, co wydarzyło się w naszej Ojczyźnie 1050 lat temu. Zachęca do ponownego odkrycia i zachwycenia się sakramentem we wszystkich jego wymiarach. To także próba odpowiedzenia na stawiane dzisiaj często pytanie : dlaczego warto przyjąć chrzest.

Wstęp

Przeżywana w obecnym roku Pańskim 2016 rocznica przyjęcia przez Polskę chrztu świętego skłania do głębszej refleksji nad tym wydarzeniem sprzed 1050 lat. Powracamy najpierw myślami i sercem do roku 966, w którym książę Mieszko I i mieszkańcy ówczesnego kraju Polan zostali ochrzczeni. Dla Gniezna, Poznania czy Ostrowa Lednickiego ważna pozostanie oczywiście odpowiedź na pytanie o miejsce, w którym to wydarzenie się dokonało. Najbardziej jednak istotne, z każdego punku widzenia, będzie zupełnie coś innego, co zauważył Pan Prezydent Andrzej Duda:

(...) niezależnie od różniących się teorii badaczy jedno wydaje się bezdyskusyjne: chrzest Polski zdecydował o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. I aż po dzień dzisiejszy wywiera wpływ na losy każdego z nas, Polaków.

Nie mylił się Prymas Tysiąclecia - Kard. Stefan Wyszyński - kiedy z okazji 1000-lecia chrztu Polski w gnieźnieńskiej katedrze oznajmił, że o ochrzczonych Polakach:

(…) sprawiedliwie trzeba mówić, że są Narodem ochrzczonym, chrześcijańskim, Narodem katolickim. Jakże inaczej można by go nazwać? Nie można i nie wolno! Naród polski ochrzczony w dzieciach swoich, tworząc własne dzieje ojczyste, stworzył również dzieje Narodu chrześcijańskiego.

Przy okazji wspomnianej rocznicy wypada spojrzeć na chrzest z jeszcze innej, najważniejszej chyba dla każdego chrześcijanina perspektywy. Warto mianowicie na nowo odkryć piękno przyjętego przez nas chrztu, który miał miejsce w konkretnym kościele lub kaplicy, być może z udziałem wspólnoty rodzinnej i parafialnej. Św. Cyryl, biskup Jerozolimy w IV wieku, wykorzystując słowa św. Pawła z Listu do Rzymian 8, 10, powiedział:

W Chrystusie ochrzczeni i w Chrystusa przyobleczeni staliście się podobni do Syna Bożego.

Jest to nie tylko niezwykle ważne stwierdzenie, ale i rzeczywistość, ponieważ chrzest naprawdę wiąże i jednoczy nas z Chrystusem, wszczepia w Niego, daje nowe życie w Chrystusie. Nie można jednak zapomnieć o tym, że chrzest do czegoś nas też zobowiązuje, zwłaszcza zaś uświadamia nam osobiste powołanie do świętości, do przyjęcia i realizowania na co dzień stylu życia Chrystusa.

Zawarte w tej książce refleksje, których podstawowym tematem jest przyjęty przez nas chrzest, stanowią owoc wykładów – katechez wygłoszonych w bydgoskiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Zapraszam do lektury i do ponownego odkrycia przez każdego z nas piękna chrztu świętego.

Autor

Gniezno, w Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2016 r.

Zobacz również

Poniżej znajduje się lista odnośników do stron o podobnej treści, które uznaliśmy za interesujące dla Ciebie. Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranej strony.

Bądź na bieżąco

Dopisz się do listy powiadomień. Będziesz otrzymywał(a) informację o każdej zmianie treści na naszej stronie parafialnej.

Wysyłaj powiadomienia na e-mail:

Chcesz uzupełnić lub zmienić te informacje? Skontaktuj się z naszą redakcją - kliknij tutaj i wyślij wiadomość.

Copyright © 2012-2017 by Parafia Przemienienia Pańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.